Radon

Radon er en usynlig gass som finnes i flere områder i Norge. Da denne gassen øker risikoen for lungekreft har man etter byggeforskriftene (TEK 10 §13-5) fått krav om radonsikring i alle nybygg som er beregnet for opphold. Dette skjer med radonduk, samt det er krav om å ha en radonbrønn i tillegg til radonduken. Radonbrønnen kan aktiveres om radonnivået kommer over myndighetenes minimumskrav.

Diem leverer løsninger og produkter for å stoppe radongass som er godkjent av SINTEF for formålet og arbeidet utføres av skolerte norske montører. Vi prosjekterer det etter Byggforsk sitt blad 520.706, samt SINTEF-godkjennelsen til produktet, for sikring mot radon i nybygg.

Da husene vi bygger i dag er tettere enn tidligere gjør det at radongassen i større grad blir «fanget» i huset og dermed ikke siger ut som tidligere. Dette er en av årsaken til skjerpede krav fra myndighetene de senere årene vedrørende sikring mot radongass.

Vi utfører sikring mot radon i pakker med  grunnmur eller som separate jobber.

Korte fakta om radon:

  1. Radon har forkortelsen RN, og er stoff nr 81 i det periodiske system
  2. Radon er en edelgass, av den grunn reagerer den ikke særlig lett med andre stoffer
  3. Både thorium og uran kan være opphav til radon
  4. Halveringstiden til radon er veldig kort, slik det må hele tiden bli “produsert” av en radioaktiv «kilde». Altså uran eller thorium
  5. Egentlig kunne man kalt radon for thorium, når det kommer fra thorium- men det er fortsatt radon. Av den grunn kaller vi det for radongass uansett
  6. Å bli utsatt for høye doser for radongass over lengre tid kan medføre lungekreft. Men dette er ikke noe man skal bekymre seg for til det daglige.
  7. I Norge har vi mer radongass enn mange andre steder i verden. Dette skyldes at vi har mer thorium enn de fleste andre steder i verden. Det er forskere som sier at thorium, altså det som kan forårsake radongass, kan bli “den nye oljen”.