Prosess

Prosess befaring Diembygg

Kort om prosessen

Vi vil her forklare deg kort hvordan Diem Bygg  jobber med oppdragene, helt fra start til slutt. Forklaringene nedenfor henviser til illustrasjonen over.

Befaring/Tegninger

Vi begynner alltid oppdragene med en befaring eller å regne ut fra tegninger/annen beskrivelse.

Tilbud

Vi kommer så tilbake til dere med et tilbud. Dette tilbudet er fastpris, såfremt det ikke fremkommer noe annet i tilbudet. Det blir sendt på e-post til dere.

Endringer?

Er det noe som vi ikke fikk med oss, eller om nye løsninger ønskes er vi åpen for en dialog på dette. Dette kan selvsagt taes både på mail eller telefon.

Kontraktinngåelse/Oppstartmøte

Når vi er enig med hva som skal gjøres utarbeider vi en kontrakt, som setter en tidsfrist og dagbøter ved forsinkelse. Kontrakten henviser til tilbudet vedrørende hva som skal gjøres. Det hele avsluttes med et oppstartmøte. Der vi tar for oss ulike løsninger som må avklares, f.eks plassering av radonbrønn.

Gjennomføring

Våre håndverkere gjør det som skal gjøres på en fagmessig veldig bra måte. Vi rydder opp etter oss og oppfører oss anstendig.

Dialog

Under arbeidet holder vi dere orientert, og har en fin dialog på det som gjøres.

Fullføre

Vi fullfører arbeidet til avtalt tid og pris, i henhold til kontrakt.

Sluttdokumentasjon

Vi utarbeider sluttdokumentasjon. Dette er bilder, samsvarserklæring fdv-dokumentasjon etc. På den måten har du god dokumentasjon på at alt er gjort etter gjeldene forskrifter og normer. Det igjen sikrer deg at ved et eventuelt salg kan takstmannen ta med den tekniske verdien på det vi har utført. Dette da han enkelt kan se solid dokumentasjon på arbeidet vi har utført.

Bestill Befaring

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobil tlf-nr (obligatorisk)

Emne

Adresse, helst med postnummer (obligatorisk)

Forslag til tidspunkt(er) for befaringen

Kort om hva som gjøres