Grunnmur

Grunnmur

Grunnmuren er på mange måter den viktigste delen på et hus, sammen med fundamentet. I dag kan det meste av andre ting på et hus rettes på senere, men hvis fundamentet eller grunnmuren ikke er utført skikkelig må fort hele huset enten rives eller løftes opp på jekker- for utbedring.

 

Grunnmur av plassstøpt betong er å foretrekke, slik vi i Diem Bygg ser det. Det finnes i dag flere typer grunnmurer som forskales på en slik måte at de er ferdig isolert både på inn-og utsiden av veggen- i tråd med Tek 10.  Dette er en løsning som totalt sett for kunden er som regel den rimeligste løsningen, både økonomisk og tidsmessig.

Diem Bygg har solide tradisjoner med å bygge grunnmurer, og du er trygg når du velger Diem Bygg til å bygge din grunnmur eller plate på mark. Vi har bygget flere 10-talls grunnmurer uten problemer, og vi benytter kun forskalingssnekkere med norsk fagbrev. På den måten kan vi holde administrasjonen på byggeplassen på et lavt nivå som gjør at vi er fordelaktig både på pris og kvalitet på grunnmurer.

 

Vi samarbeider tett med både sundolitt, Vartdal Plast og jackon med grunnmurelementer av isopor.

Vi tar på oss grunnmurer fortrinnsvis i det sentrale Østlandsområdet, det vil si Oslo, Akershus, Bærum, Østfold, Buskerud og søndre del av Oppland. På forespørsel kan vi ta på oss oppdrag andre steder Sør-Norge, da vi har ordninger med våre ansatte om reisejobber.

Diem Bygg har sterke tradisjoner med grunnmurer. Vår daglig leder er utdannet forskalingssnekker og begynte i bransjen for over 15 år siden, kun 15 år gammel med å forskale grunnmurer.

Ved å benytte Diem Bygg på ditt arbeid får du norske forskalingsnekkere å forholde seg til. Vi vil levere en kvalitet som er blant de beste i bransjen, på avtalt tid. Vi setter vår prestisje i at det ikke skal være noe trøbbel med oss.

 

Isolert grunnmur

Diem Bygg forskaler alle typer grunnmurer. Til de fleste av våre kunder anbefaler vi å velge isolert betongmur, såkalt kub, thermomur etc. Det er kort fortalt en ferdig isolert grunnmur både på inn-og utsiden. Det gjør at tømreren sparer arbeid på isolering.  og du får en vedlikeholdsfri grunnmur. Thermomur har kommet mer og mer inn på det norske markedet, og det er solide grunner til det. Thermomur gjør at du sparer penger og får en trygg bolig som sikrer Tek10 krav til isolering. Vi kan levere thermomur fra sundolit, jackon og vartdal plast.

Garasjer

Å bygge garasje medfører at du trenger en grunnmur. Vi tilbyr ferdige løsninger med grunnmur, også oppsetting av garasje over grunnmur.

Såle På Mark

Såle på mark er kort fortalt en grunnmur på et hus uten kjeller. Vi tilbyr de fleste løsninger på dette. Som regel anbefaler vi her ferdige isolerte ringmurelementer. Vi leverer ferdige løsninger med varmekabler, isopor, armering, radonduk og finstøping av gulv.

Radon

De senere årene har myndighetene skjerpet kravene om radon. Dermed må så godt som alle nye hus bygges med radonsperre. Diem Bygg har løsninger og erfaring med radonduk. Vi kan tilby våre grunnmurer med både radonduk og radonbrønn.

Du er trygg når du velger Diem!