Graving

Graving

Diem Bygg utfører mindre grave- og dreneringsarbeider selv.  Ved større grave- og dreneringsarbeider leier vi inn faste samarbeidspartnere.  Dette gjelder og ved sprengingsarbeider.  Ved å benytte Diem Bygg får du en egen prosjektleder som styrer jobben for deg.  Du slipper å forholde deg til ulike personer og yrkesgrupper.

Dårlig drenering er et økende problem i Oslo-området.  Vanligvis skyldes dette to forhold:

  • Gammel drenering er gått tett eller ødelagt
  • Vi har fått mer ekstremnedbør, som har gjort at den eksisterende dreneringen har blitt for liten

Dette kan forårsake at kjellere og andre installasjoner får lekkasjer, og at det kan blir oversvømmelse.  Dersom du som eier ikke har handlet preventivt for å forhindre at dette kan skje, vil normalt ikke forsikringsselskapet betale ut erstatning.

Diem Bygg sikrer deg skikkelig drenering og gir solid dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Du er trygg når du velger Diem Bygg!